Buhalterinė apskaita

Norite, kad Jūsų įmonės darbas vyktų kuo efektyviau, sklandžiau, be jokių nereikalingų trukdžių? Buhalterinė apskaita - vienas sprendimo būdų ir beje vienas efektyviausių. Informacija, kuri apibūdina įmonės būklę tam tikru momentu, yra vadinama grįžtamuoju ryšiu. Būtent tokio ryšio teikimas leidžia pasiekti maksimalių rezultatų bei užtikrinti sklandžius darbo procesus. Grįžtamasis ryšys bene didžiausia dalimi priklauso nuo kokybiškai bei aiškiai rengiamos apskaitos, kurios teikiama finansinė informacija panaudojama net valdant turimą turtą, kontroliuojant nuosavybes teises, projektuojant vykdomos veiklos perspektyvą.

Galima išskirti dvi šios sistemos rūšis: finansinę bei vadybos arba kaštų. Finansinė apskaita reikalinga norint informacija aprūpinti esamus ar potencialius akcininkus, kreditorius, valstybines įstaigas, ekonomistus, finansų analitikus. Tuo tarpu, vadybos ar kaštų – skirta šia informacija aprūpinti įmonės vadovus, vadybininkus, nes būtent jie priima daugumą svarbių sprendimų. Tokia buhalterinė sistema gali ne tik suteikti visą reikiamą informaciją, bet ir padėti išsiaiškinti bendrovės klestėjimo ar žlugimo priežastis.

Būtent verslas yra ta sritis, kurioje sukaupiama labai daug pačios įvairiausios rūšies informacijos. Šioje srityje didžiausią dalį, apie 70 %, visos informacijos sudaro su buhalteriniais procesais susiję duomenys. Tokiais universaliais duomenimis, kurie paverčiami visuotiniu piniginiu matu, gali lengvai susikalbėti įvairūs specialistai. Todėl kruopščiai vykdoma apskaitos sistema –efektyvus būdas prižiūrėti savo įmonės veiklą.

Kokios apskaitinės informacijos savybės?

 • Tinkamumas. Ji turi būti suteikta reikiamu laiku, būti naudinga bei padėti išspręsti reikšmingiausias valdymo problemas. Netinkama informacija pridaro daugiau žalos negu naudos.
 • Patikimumas. Gaunama informacija yra naudojamasi todėl, kad siekiama įvertinti visas galimas sprendimo alternatyvas. Patikimi duomenys užtikrina, kad būtų priimtas pats geriausias sprendimas.
 • Svarbumas. Nepakankamas gausumas ar svarbumas negali padaryti reikiamo poveikio vartotojo sprendimams. Vis dėlto, nustatyti, kokie kriterijai svarbūs, o kurie – ne, gali būti gana sudėtinga, todėl kiekvienam atvejui jie yra vis skirtingi.
 • Konservatyvumas. Tai reiškia, kad jeigu reikia pasirinkti vieną iš dviejų galimų variantų, pasirenkamas tas, kuris įmonei reiškia nepalankesnį rezultatą. Pasiruošimas būsimiems nuostoliams, pelno nesitikėjimas padeda apsisaugoti nuo galimos rizikos.
 • Stabilumas. Norint, kad finansinės ataskaitos būtų naudingos, svarbu, kad jos būtų teikiamos pastoviai, o nustatytas turinys nesikeistų. Stabili buhalterinė informacija padeda palyginti vienos įmonės darbą pasirenkant skirtingus ataskaitinius laikotarpius arba lyginant jį su kitų bendrovių veikla.

Pagrindinės funkcijos ir tikslai

Apskaita pasižymi šiomis svarbiausiomis funkcijomis: klasifikavimu, registravimu, sumavimu, įmonės veiklos reiškinių, įvykių interpretavimu. Pagrindinis jos tikslas – suteikti teisingą, tikslią informaciją, kuri jos naudotojams padėtų priimti tinkamiausius sprendimus. Tai – pirminis informacijos šaltinis verslui. Be to, ji vykdo ir svarbias kontrolės funkcijas.

Pagrindiniai uždaviniai apima įvairius aspektus, pavyzdžiui, racionalų įmonės turto panaudojimą, tinkamo valdymo bei tiekėjams laiku apmokamų skolų garantavimą, atlyginimų darbuotojams priskaičiavimą bei socialinių, pajamų mokesčių išskaičiavimą. Be to, tokia apskaita turi užtikrinti, jog visiems pirkėjams laiku būtų išrašomos sąskaitos, apsaugoti įmonės turtą, užtikrinti nuolatinės, vadovams naudingos informacijos, teikimą. Taip pat teikti informaciją: institucijoms, kurios renka mokesčius, akcininkams, kuriems svarbu žinoti apie įmonės gerovę, tiekėjams bei tiems, kurie pasiskolino pinigų, visiems išoriniams vartotojams, kuriems svarbu žinoti apie bendrovės finansinę būklę.

Taigi kai kurie uždaviniai susiję su vidinėmis operacijomis, kurios vyksta įmonėje. Tuo tarpu, kiti – su informacijos teikimu išoriniams vartotojams. Vis dėlto, skirtingos bendrovės turi skirtingus poreikius. Pavyzdžiui, stambios didesnį dėmesį skiria išoriniams vartotojams bei nevengia viešai platinti ataskaitų duomenis. Smulkių įmonių vadovai labai dažnai užima ir akcininkų vaidmenis, todėl jose didesnis dėmesys tenka vidiniams vartotojams, kurie dažniausiai neišreiškia noro viešai skelbti surinktus duomenis.

Kas naudojasi šia informacija?

Sunku būtų rasti sėkmingai veikiančią įmonę, kuri nekreiptų dėmesio į tai, kokiu turtu disponuoja arba kaip jis naudojamas. Jeigu įmonė nesirūpina šiais aspektais, kyla didelė tikimybė, kad ją gali nugalėti konkurentai. Ypač į tai dėmesį reiktų atkreipti toms bendrovėms, kurios yra gana sunkiai besiverčiančios. Jas išgelbėti gali tik kruopščiai ir atidžiai renkama informacija, kuri atskleidžia net pačių menkiausių lėšų panaudojimo procesus. Buhalterinė apskaita ne mažiau naudinga ir itin sparčiai savo veiklą vystančioms įmonėms, kurios rinkoje jau radusios savo pagrindinę nišą.

Apskaitos informacija naudojasi daugelis vartotojų grupių. Viena iš jų – akcininkai, kurie gali būti apibūdinti kaip asmenys turintys akcijų arba norintis jų įsigyti. Jiems svarbu žinoti, ko galima tikėtis iš turimų investicijų. Akcininkai kartu su kreditoriais priklauso kapitalo rinkai. Kreditoriai gali būti paskolų arba tiekėjai. Pirmiesiems svarbiausia ta informacija, kuri atskleidžia ar įmonė laiku gali atsiskaityti už prekes ar paslaugas. Tuo tarpu, antriesiems – svarbu būti užtikrintiems, jog įmonė laiku gali grąžinti paskolas su palūkanomis.

Kita rinka, kuriai taip pat naudinga buhalterinė informacija, yra darbo. Jai priklauso tiek tarnautojai, tiek profsąjungos. Samdomiems darbuotojams aktualu ar jų darbovietė vysto sėkmingą veiklą, koks yra gaunamas pelnas, kokios darbo užmokesčio ar premijų augimo galimybės bei socialinių garantijų perspektyvos. Vartotojų rinkai priklauso pirkėjai ir konkurentai. Pirkėjams svarbiausia ar gaminama kokybiška produkcija, o konkurentai nori įgauti didesnės sėkmės, todėl domisi pelningumu, išlaidų struktūra, planais.

Visos šios rinkos, kartu su valstybe, yra susijusios su vadybininkais. Valstybė didelį dėmesį informacijai skiria todėl, kad jai yra svarbu tinkamai apskaičiuoti įvairius rodiklius, pavyzdžiui, BVP, importo, eksporto. Taip pat ji siekia kokybiškai planuoti bei reguliuoti visos šalies ekonomiką ar biudžetą. Vadybininkų grupė yra viena iš pačių reikšmingiausių, nes nuolat turi rūpintis, jog įmonės veikla būtų pelninga. Dėl šios priežasties jiems neužtenka tik metinių arba ketvirtinių ataskaitų duomenų. Priešingai nei kitoms grupėms jiems reikia labai detalizuotos informacijos, kuri padėtų priimti tinkamus reikšmingus sprendimus. Taigi buhalterinė apskaita gali suteikti vertingos informacijos, kuri yra nevienalytė, nes skirtingi jos vartotojai kelia jai skirtingus reikalavimus.

Kodėl verta rinktis profesionalus Vilniuje?

 • Nereikia kurti darbo vietos. Jeigu pasitelkiamos buhalterinės apskaitos įmonės paslaugos, neprireikia sukurti naujos darbo vietos. Tokiu būdu sutaupoma nemažai lėšų, nes nereikia pirkti papildomų darbo priemonių, pavyzdžiui, įvairių kanceliarinių prekių. Taip pat neatsiranda poreikis prie mokamo atlygio pridėti reikalingus mokesčius, pavyzdžiui, GMP ar Sodros.
 • Užtikrinamas profesionalumas. Savo srities ekspertai pasirūpina, kad apskaita būtų atlikta pagal pačius aukščiausius reikalavimus. Be to, naudojantis įmonės paslaugomis apsisaugoma nuo meto, kai gali būti jaučiamas tokių paslaugų trūkumas. Toks metas gali ištikti tada, kai bendrovėje dirbantis buhalteris netikėtai suserga ar negali kokybiškai atlikti savo darbo.
 • Pasinaudojama patirtimi. Buhalterinė apskaitos paslauga teikiama savo srities ekspertų, kurie turi sukaupę ne vienerių metų patirtį. Kuo daugiau patirties šioje sferoje – tuo greičiau bei efektyviau atliekami visi svarbiausi procesai. Taip pat didelę patirtį turintys paslaugų tiekėjai turi sukaupę nemažai rekomendacijų, kurios tik patvirtina sėkmingai vykdomą veiklą.

UAB „Finvega” teikiama buhalterinė apskaita Vilniuje pasižymi aukšta kokybe ir patikimumu. Mūsų įmonė yra sukaupusi net 8 metų patirtį ir teikia įvairias paslaugas: finansinį konsultavimą, mokestines konsultacijas, pagalbą steigiant įmones bei konsultuoja kitais finansiniais-teisiniais klausimais. Dėmesį skiriame tiek verslui, tiek individualiems klientams.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • • buhalterinės paslaugos,
 • • įmonių steigimas,
 • • mokestinės konsultacijos,
 • • teisinės ir finansinės paslaugos.
buhalterinė apskaita

Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo A iki Z:

 • Mūsų įmonei pateikti pirminiai dokumentai registruojami buhalterinėje apskaitoje;
 • Apskaičiuojamas darbuotojų darbo užmokestis;
 • Apskaičiuojami mokesčiai;
 • Teikiamos ataskaitos kontroliuojančioms institucijoms;
 • Vykdomi mokėjimai;
 • Vykdoma skolų apskaita;
 • Įmonės vadovas ir atsakingi darbuotojai konsultuojami mokesčių klausimais.

Darbo užmokesčio apskaita:

Apskaičiuojamas darbo užmokestis įmonės darbuotojams ir su tuo susiję mokesčiai, teikiamos deklaracijos VSDF (Sodrai), VMI, rengiamos pažymos darbuotojams apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, kitos paslaugos. Galima pagal suderintą formą parengti kitas reikalingas ataskaitas įmonės vadovybei.

Vyriausiojo buhalterio funkcija:

Ši paslauga skirta įmonėms, turinčioms apskaitininką, kuris atlieka nesudėtingas buhalterinės apskaitos operacijas įmonės viduje. Paslaugos susideda iš visų apskaitininko atliktų operacijų patikrinimo ir kitų suderintų apskaitos operacijų atlikimas, kurių negali atlikti apskaitininkas, pvz.: darbo užmokesčio apskaičiavimas, susijusių mokesčių apskaičiavimas bei deklaravimas, konsultacijos įmonės vadovybei, vidaus ataskaitų rengimas.

Kitos paslaugos įmonėms:

 • Kliento įmonės finansinių rodiklių analizė;
 • Biudžeto sudarymas ir vykdymo kontrolė;
 • Piniginių srautų planavimas ir kontrolė;
 • Konsultavimas dėl finansinių sprendimų;
 • Kapitalo pakankamumo skaičiavimas;
 • Ataskaitų VPK teikimas.

Buhalterinės paslaugos gyventojams:

 • Metinių GPM ataskaitų parengimas ir teikimas VMI,
 • Individualios veiklos pagal patentą ir pagal pažymą buhalterijos tvarkymas,
 • Konsultacijos įvairiais mokesčių klausimais.

Kokios priežastys tave stabdo nuo skambučio mums dėl buhalterinių paslaugų?

A variantas
Turi savo buhalterį

 • Tu jau turi patikimus buhalterius, kurie nedaro klaidų ir tau nereikia vykti aiškintis į VMI ar Sodrą;
 • Tavo sąskaitoje tiek pinigų, kad už buhalterių padarytas klaidas sumokėti baudas – vienas juokas;
 • Tavo buhalteriui ofise nereikia stalo, kėdės, buhalterinės programos ir t.t.;
 • Tavo ofisas toks didelis, kad vietoje pardavimus darančio vadybininko stalo, gali stovėti buhalterio stalas;
 • Tavo buhalteris gali konsultuoti mokesčių sumažinimo ir kolektyvo motyvavimo klausimais.

B variantas
Samdai įmonę

 • Tau buhalterines paslaugas teikianti įmonė yra apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu;
 • Tau buhalterines paslaugas teikianti įmonė yra įsikūrusi centre ir tau visada pakeliui ten nuvykti;
 • Tau buhalterines paslaugas teikianti įmonė yra įsikūrusi šalia kelių autobusų/troleibusų stotelių ir ten nuvykti gali net be automobilio;
 • Atvykus į buhalterinių paslaugų įmonę automobilį gali pasistatyti prie pat durų;
 • Tavo buhalterinių paslaugų įmonėje yra atskiras kabinetas, kuriame gali ramiai išgerti kavos ir be pašalinių ausų pašnekėti apie savo reikalus;

Jeigu Jūs visa tai jau turite, puiku…

O jeigu vis dėlto neturite – paskambinkte!

Susisiekti

UAB FINVEGA teikiamos paslaugos:

 • Steigiame, reorganizuojame, pertvarkome ir likviduojame įmones, jų filialus ir atstovybes;
 • Paruošiame visus įmonių steigimo dokumentus (steigimo sutartis, steigimo aktus, įstatus, nuostatus, sprendimus, protokolus, įgaliojimus, JAR formas ir t.t.);
 • Suderiname Jums patogų laiką atvykimui pas notarus;
 • Konsultuojame dėl papildomų dokumentų ir statuso (pažymų, išrašų, PVM mokėtojo ir kt.) reikalingumo ir svarbos vykdant įmonės veiklą;
 • Įdarbiname įmonės vadovą, pateikiame pažymas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SoDra) bei VMI.

Įmonių steigimas:

 • Individualios įmonės (IĮ) steigimas,
 • Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) steigimas,
 • Akcinės bendrovės (AB) steigimas,
 • Viešosios įstaigos (VšĮ) steigimas,
 • Asociacijos steigimas,
 • Komanditinės ūkinės bendrijos (KŪB) steigimas,
 • Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) steigimas,
 • Paramos ir labdaros fondo steigimas,

Įmonių duomenų keitimas:

 • Individualių įmonių (IĮ) pertvarkymas į uždarasias akcines bendroves (UAB),
 • Pavadinimo keitimas,
 • Įstatų keitimas,
 • Akcininkų keitimas,
 • Kiti pakeitimai.

Esant poreikiui, galime suteikti juridinį adresą.

Klientai Lietuvos notarų sąrašą gali rasti čia.

UAB FINVEGA, bendradarbiaudama su ilgametę patirtį mokesčių konsultavimo ir optimizavimo srityse sukaupusiais specialistais, siūlo naują paslaugą – mokesčių konsultacijos:

Mokesčių peržiūra – tai unikalus būdas minimizuoti JŪSŲ Bendrovės kaštus ir optimizuoti savo finansinę padėtį. Mokesčių peržiūros metu yra atliekamas Bendrovės finansinės atskaitomybės patikrinimas mokesčių tikslais, nustatomi neatitikimai ir pateikiami konkretūs pasiūlymai dėl rastų neatitikimų pašalinimo. Taip pat, jeigu tai yra būtina, parengiami reikalingi dokumentai dėl paruoštų rekomendacijų įgyvendinimo.

Kliento interesų atstovavimas mokestiniuose ginčuose – teikiamos konsultacijos ir padedama parengti argumentus ruošiant pastabas ar skundus mokesčius administruojančioms institucijoms. Konsultacijos teikiamos ir argumentai rengiami visais ginčo etapams iki teisminio nagrinėjimo. JŪSŲ pageidavimu galima suteikti kvalifikuotą pagalbą ir teisminio nagrinėjimo atveju (pagalba ir konsultacijos rengiant skundą), o esant poreikiui, galima pasiūlyti kompetentingą partnerį šioms paslaugoms atlikti.Taip pat teikiamos ir kitos mokesčių konsultavimo paslaugos:

 • atsakymų teikimas į JŪSŲ raštu arba žodžiu pateiktus klausimus;
 • oficialių paklausimų mokesčių administratoriui bei kitoms institucijoms rengimas;
 • sutarčių peržiūra mokesčių tikslais;
 • kitos mokesčių konsultavimo paslaugos.

Jeigu turite klausimų, susijusių su mūsų teikiamomis paslaugomis, ar norite gauti išsamesnę informaciją, nedvejodami kreipkitės nurodytais kontaktais arba parašykite mums ir mes būtinai su jumis susisieksime.

UAB FINVEGA teikia šias teisines paslaugas:

 • Teisinių dokumentų (pretenzijų, skundų, prašymų, taisyklių, instrukcijų ir kt.) rengimas;
 • Teisinių dokumentų analizė (peržiūra ir koregavimas atsižvelgiant į teisės aktus);
 • Sutarčių (paskolos, pirkimo-pardavimo, nuomos, dovanojimo, mainų, tiekimo, rango, pervežimo, darbo, atsakomybės ir kt.) rengimas
 • Teisinė pagalba ir konsultacijos
 • Įmonių teisinės dokumentacijos rengimas (Įmonių steigimo dokumentų rengimas ir kt.)

Mūsų partneriai

Kreipkitės į mus ir mes parodysime, jog mumis galite pasitikėti!

ir/arba

© 2009-2016 UAB FINVEGA, Visos teisės saugomos. Į viršų