Paslaugos

Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo A iki Z:

 • Mūsų įmonei pateikti pirminiai dokumentai registruojami buhalterinėje apskaitoje;
 • Apskaičiuojamas darbuotojų darbo užmokestis;
 • Apskaičiuojami mokesčiai;
 • Teikiamos ataskaitos kontroliuojančioms institucijoms;
 • Vykdomi mokėjimai;
 • Vykdoma skolų apskaita;
 • Įmonės vadovas ir atsakingi darbuotojai konsultuojami mokesčių klausimais.

Darbo užmokesčio apskaita:

Apskaičiuojamas darbo užmokestis įmonės darbuotojams ir su tuo susiję mokesčiai, teikiamos deklaracijos VSDF (Sodrai), VMI, rengiamos pažymos darbuotojams apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, kitos paslaugos. Galima pagal suderintą formą parengti kitas reikalingas ataskaitas įmonės vadovybei.

Vyriausiojo buhalterio funkcija:

Ši paslauga skirta įmonėms, turinčioms apskaitininką, kuris atlieka nesudėtingas buhalterinės apskaitos operacijas įmonės viduje. Paslaugos susideda iš visų apskaitininko atliktų operacijų patikrinimo ir kitų suderintų apskaitos operacijų atlikimas, kurių negali atlikti apskaitininkas, pvz.: darbo užmokesčio apskaičiavimas, susijusių mokesčių apskaičiavimas bei deklaravimas, konsultacijos įmonės vadovybei, vidaus ataskaitų rengimas.

Kitos paslaugos įmonėms:

 • Kliento įmonės finansinių rodiklių analizė;
 • Biudžeto sudarymas ir vykdymo kontrolė;
 • Piniginių srautų planavimas ir kontrolė;
 • Konsultavimas dėl finansinių sprendimų;
 • Kapitalo pakankamumo skaičiavimas;
 • Ataskaitų VPK teikimas.

Buhalterinės paslaugos gyventojams:

 • Metinių GPM ataskaitų parengimas ir teikimas VMI,
 • Individualios veiklos pagal patentą ir pagal pažymą buhalterijos tvarkymas,
 • Konsultacijos įvairiais mokesčių klausimais.

Kokios priežastys tave stabdo nuo skambučio mums dėl buhalterinių paslaugų?

A variantas
Turi savo buhalterį

 • Tu jau turi patikimus buhalterius, kurie nedaro klaidų ir tau nereikia vykti aiškintis į VMI ar Sodrą;
 • Tavo sąskaitoje tiek pinigų, kad už buhalterių padarytas klaidas sumokėti baudas – vienas juokas;
 • Tavo buhalteriui ofise nereikia stalo, kėdės, buhalterinės programos ir t.t.;
 • Tavo ofisas toks didelis, kad vietoje pardavimus darančio vadybininko stalo, gali stovėti buhalterio stalas;
 • Tavo buhalteris gali konsultuoti mokesčių sumažinimo ir kolektyvo motyvavimo klausimais.

B variantas
Samdai įmonę

 • Tau buhalterines paslaugas teikianti įmonė yra apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu;
 • Tau buhalterines paslaugas teikianti įmonė yra įsikūrusi centre ir tau visada pakeliui ten nuvykti;
 • Tau buhalterines paslaugas teikianti įmonė yra įsikūrusi šalia kelių autobusų/troleibusų stotelių ir ten nuvykti gali net be automobilio;
 • Atvykus į buhalterinių paslaugų įmonę automobilį gali pasistatyti prie pat durų;
 • Tavo buhalterinių paslaugų įmonėje yra atskiras kabinetas, kuriame gali ramiai išgerti kavos ir be pašalinių ausų pašnekėti apie savo reikalus;

Jeigu Jūs visa tai jau turite, puiku…

O jeigu vis dėlto neturite – paskambinkte!

Susisiekti

UAB FINVEGA teikiamos paslaugos:

 • Steigiame, reorganizuojame, pertvarkome ir likviduojame įmones, jų filialus ir atstovybes;
 • Paruošiame visus įmonių steigimo dokumentus (steigimo sutartis, steigimo aktus, įstatus, nuostatus, sprendimus, protokolus, įgaliojimus, JAR formas ir t.t.);
 • Suderiname Jums patogų laiką atvykimui pas notarus;
 • Konsultuojame dėl papildomų dokumentų ir statuso (pažymų, išrašų, PVM mokėtojo ir kt.) reikalingumo ir svarbos vykdant įmonės veiklą;
 • Įdarbiname įmonės vadovą, pateikiame pažymas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SoDra) bei VMI.

Įmonių steigimas:

 • Individualios įmonės (IĮ) steigimas,
 • Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) steigimas,
 • Akcinės bendrovės (AB) steigimas,
 • Viešosios įstaigos (VšĮ) steigimas,
 • Asociacijos steigimas,
 • Komanditinės ūkinės bendrijos (KŪB) steigimas,
 • Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) steigimas,
 • Paramos ir labdaros fondo steigimas,

Įmonių duomenų keitimas:

 • Individualių įmonių (IĮ) pertvarkymas į uždarasias akcines bendroves (UAB),
 • Pavadinimo keitimas,
 • Įstatų keitimas,
 • Akcininkų keitimas,
 • Kiti pakeitimai.

Esant poreikiui, galime suteikti juridinį adresą.

Klientai Lietuvos notarų sąrašą gali rasti čia.

UAB FINVEGA, bendradarbiaudama su ilgametę patirtį mokesčių konsultavimo ir optimizavimo srityse sukaupusiais specialistais, siūlo naują paslaugą – mokesčių konsultacijos:

Mokesčių peržiūra – tai unikalus būdas minimizuoti JŪSŲ Bendrovės kaštus ir optimizuoti savo finansinę padėtį. Mokesčių peržiūros metu yra atliekamas Bendrovės finansinės atskaitomybės patikrinimas mokesčių tikslais, nustatomi neatitikimai ir pateikiami konkretūs pasiūlymai dėl rastų neatitikimų pašalinimo. Taip pat, jeigu tai yra būtina, parengiami reikalingi dokumentai dėl paruoštų rekomendacijų įgyvendinimo.

Kliento interesų atstovavimas mokestiniuose ginčuose – teikiamos konsultacijos ir padedama parengti argumentus ruošiant pastabas ar skundus mokesčius administruojančioms institucijoms. Konsultacijos teikiamos ir argumentai rengiami visais ginčo etapams iki teisminio nagrinėjimo. JŪSŲ pageidavimu galima suteikti kvalifikuotą pagalbą ir teisminio nagrinėjimo atveju (pagalba ir konsultacijos rengiant skundą), o esant poreikiui, galima pasiūlyti kompetentingą partnerį šioms paslaugoms atlikti.Taip pat teikiamos ir kitos mokesčių konsultavimo paslaugos:

 • atsakymų teikimas į JŪSŲ raštu arba žodžiu pateiktus klausimus;
 • oficialių paklausimų mokesčių administratoriui bei kitoms institucijoms rengimas;
 • sutarčių peržiūra mokesčių tikslais;
 • kitos mokesčių konsultavimo paslaugos.

Jeigu turite klausimų, susijusių su mūsų teikiamomis paslaugomis, ar norite gauti išsamesnę informaciją, nedvejodami kreipkitės nurodytais kontaktais arba parašykite mums ir mes būtinai su jumis susisieksime.

UAB FINVEGA teikia šias teisines paslaugas:

 • Teisinių dokumentų (pretenzijų, skundų, prašymų, taisyklių, instrukcijų ir kt.) rengimas;
 • Teisinių dokumentų analizė (peržiūra ir koregavimas atsižvelgiant į teisės aktus);
 • Sutarčių (paskolos, pirkimo-pardavimo, nuomos, dovanojimo, mainų, tiekimo, rango, pervežimo, darbo, atsakomybės ir kt.) rengimas
 • Teisinė pagalba ir konsultacijos
 • Įmonių teisinės dokumentacijos rengimas (Įmonių steigimo dokumentų rengimas ir kt.)

Mūsų partneriai

Kreipkitės į mus ir mes parodysime, jog mumis galite pasitikėti!

ir/arba

© 2009-2016 UAB FINVEGA, Visos teisės saugomos. Į viršų